Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 28 - Carrer Lluís Borrassà

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007007558

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-108

Aprovat inicialment pel Ple (14/10/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (16/12/08)

Aprovat definitivament pel Conseller (20/03/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5353 de 03/04/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat