Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana Residencial Migdia

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001502

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-104

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (04/02/04)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4097 de 23/03/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat