Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació del Pla Especial Urbanístic Hotel Ultònia

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003000582

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-101

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (28/07/04)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4237 de 13/10/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat