Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 26 - PA 106 Estació de servei Avellaneda

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008007898

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-115

Aprovat inicialment pel Ple (08/07/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (16/12/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (28/01/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5336 de 11-03-09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat