Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació puntual del Pla Especial sector -La Torre de Taialà-

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005008614

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-123

Aprovat definitivament pel Ple (04/04/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4615 de 18/04/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 74 de 18/04/06


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Informació

Ordenació


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat