Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de la Creueta

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2002000769

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-096

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (06/11/02)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 3815 de 05/02/03© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat