Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Modificació Puntual del Pla Parcial Mas Quintana

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2000002617

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-052

Aprovat inicialment pel Ple (08/11/05)

Aprovat definitivament pel Ple (07/03/06)

Publicació definitiva en el BOP núm. 52 de 15/03/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat