Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Modificació del Pla Parcial torre Rafaela I

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004003459

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-058

Aprovat definitivament pel Ple (09/10/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4992 de 22/10/07

Publicació definitiva en el BOP núm. 207 de 23/10/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat