Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Urbanístic Accés Nord

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003005038

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-057

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (26/05/04)

Publicació de l'aprovació definitiva en el DOGC núm. 4605 de 31/03/06© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat