Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Urbanístic sector Parador del Güell

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2002002962

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-054

Aprovat inicialment pel Ple (03/12/02)

Aprovat provisionalment pel Ple (25/02/03)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (14/05/03)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 3973 de 23/09/03© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat