Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Mas Masó

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2002000768

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-053

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (24/01/03)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 3876 de 05/05/03© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat