Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 19 - bis requisits mínims d'habitabilitat dels habitatges universitaris de la UdG

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009011853

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-107

Aprovat inicialment pel Ple (13/10/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/01/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (11/02/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5593 de 23/03/10

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 19 - Per l'ajust del límit i assignació d'ús d'habitatge universitari de lloguer a l'equipament universitari de la UdG al SW de la rotonda de Montilivi. Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme de 19/12/07. Publicació definitiva en el DOGC núm. 5060 de 31/01/08.© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat