Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 14 - PA 101 Pont de la Barca-Fontajau

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006505

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-101

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (20/04/07)

Publicació de l'aprovació definitiva en el DOGC núm. 4900 de 8/06/07


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat