Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 11 - PA 20 Montbó

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006499

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-098

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (20/04/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4900 de 8/06/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat