Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 10 a-PA 95 Torres de Palau II b-Sant Daniel 4 c-PA 96 HPP Carrer Guadiana

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006498

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-097

Aprovat inicialment pel Ple (10/10/06)

Aprovat definitivament pel Conseller (20/06/07)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 4936 de 30/07/07


SITUACIÓ I ÀMBIT:   A  |  B  |  C

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat