Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 9 - Carrer Torre Gironella

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006474

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-096

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (08/02/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4847 de 22/03/07© 2017 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat