Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 7 - PA 92 i PA 93 C. Montorró, 15-17

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006472

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-094

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (08/02/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4844 de 19/03/07

Anul·lació CTU segons Sentència

La modificació queda anul·lada per la Sentència núm. 546, de 28/06/11, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en el recurs 611/2007.© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat