Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 6 - PA 91 Puig d'Àligues II

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006471

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-093

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanísme (08/02/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4922 de 10/07/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat