Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 5 - Elements sobre l'ARM zona 5.2

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006004997

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-092

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (27/11/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4803 de 19/01/07


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat