Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 3 - Paràmetres 2.3 UA Mas Palahí

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006004991

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-090

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (27/11/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4813 de 02/02/07


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat