Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Esmenes i rectificacions del text refós del PGOU (a-o)

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006004982

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-088

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (21/12/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4818 de 09/02/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat