Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Canvi de modalitat de cooperació a compensació bàsica del PAU 116 Ctra. Barcelona - Avellaneda - Clínica

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2017012681

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-146

Aprovació inicial per acord de Junta de Govern Local (31/03/17)

Aprovació definitiva per acord de Junta de Govern Local (02/06/17)

BOP num 110 de 9 de juny de 2017

- Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del PAU 116 Ctra Barcelona - Avellaneda - Clínica per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària de 7 de juliol de 2017
- Aprovació defininitiva dels Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del PAU 116 Ctra Barcelona - Avellaneda - Clínica per acord de Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 25 de setembre de 2017© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat