Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Reparcel·lació voluntària de PMU-36 Can Turon

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2016016475

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-143

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local (17/03/17)

Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local (12/05/17)

BOP núm. 97 de 22/05/2017© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat