Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació PAU 116 - Ctra Barcelona - Avellaneda - Clínica

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2016004021

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-141

Aprovació inicial : Junta de Govern Local en sessió extraordinària (07/03/17)

Aprovació definitiva Junta de Govern Local (02/06/17)

Publicacio BOP num 110 de 9 de juny de 2017

Aprovació per acord de Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 25 de setembre de 2017 d'aclariments sol.licitats per el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat