Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 1 en les condicions d'ordenació i edificació del sistema de places, parcs i jardins urbans (C.1)

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005008578

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-087

Aprovat definitivament per la comissió Territorial d'Urbanisme (20/04/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4671 de 07/07/06


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat