Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial d'ordenació de l'Illa de la Farinera Teixidor

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-065

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (07/06/95)

Derogat pel PGOU 2002© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat