Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del PGOU al PA-21 Plaça de braus

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005003735

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-086

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (29/09/05)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4587 de 07/03/06


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat