Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Altre planejament - Planejament

Pla Director de l'Aeroport de Girona

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008009428

Número d'expedient d'Urbanisme: 21-3

Aprovat definitivament per Ordre Ministerial FOM/2614/2006 (09/08/06)

Acord aprovació definitiva en el BOE núm. 189 de 09/08/2006© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat