Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del PGOU per la delimitació del sector del PMU -Mercat de Santa Eugènia-

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005001729

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-084

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (29/06/05)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4575 de 17/02/06


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa.

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat