Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Altre planejament - Planejament

Delimitació de la Trama Urbana Consolidada Supramunicipal. Ajuntaments de Girona, Fornells de la Selva, Salt, Sarria de Ter i Vilablareix

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2014016683

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-156

Aprovat inicialment pel Ple (09/03/15)

Aprovat provisionalment pel Ple (19/10/15)

Resolució del Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (05/07/16)

DOGC número 7170 de 26/07/2016© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat