Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificacions puntuals del text refós del PGOU a l'àrea de les Casernes. 1) Per ampliació i qualificació de la franja C1 davant el PMU Casernes; 2) Per delimitació i ordenació del PA-88 Universitat de Cervera; 3) En els usos del PMU-10 Casernes

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004006575

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-083

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (29/06/05)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 4557 de 24/01/06

Queda exclosa de l'aprovació definitiva, la modificació referent als usos del PMU-10, deixada sense efecte per acord del Ple municipal de data 5 d'abril de 2005.


SITUACIÓ I ÀMBIT:   A  |  B

DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat