Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU en el sector PMU-10 Les Casernes per destinar-lo a equipaments

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005001867

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-085

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (27/04/05)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4557 de 24/01/06


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa.

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat