Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial del Parc de les Pedreres

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005005910

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-119

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local (08/11/13)

Aprovat provisionalment pel Ple (13/04/15)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (20/04/17)

Acord aprovació definitiva en el DOGC num 7424 de 1/8/2017© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat