Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Normes subsidiàries de Planejament de Girona 1981

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1981

Aprovat definitivament pel Conseller (03/07/81)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 145

Derogat el 16/04/1987 per l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana 1987© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat