Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU en els usos del sector Accés Nord i les UA Pabordia i Camp de la Coma

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004004293

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-080

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (10/11/04)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4294 de 04/01/05© 2017 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat