Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Revisió del Pla General d'Ordenació de Girona i la seva zona d'influència 1966

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1966

Aprovat inicialment pel Ple (04/02/66)

La revisó no es va arribar a aprovar mai definitivament després de diferents reclamacions. Finalment la resolució de la "Comisión Provincial de Urbanismo y Arquitectura" de 31/05/1968 disposa la formació d'un nou Pla General de Girona i la seva zona d'influència.© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat