Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Pla General d'Ordenació de la Inmortal Ciutat de Girona i la seva zona d'influència 1955

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1955

Aprovat definitivament pel Ministerio de la Gobernación (11/10/55)

Acord aprovació definitiva en el BOE 16/10/1955© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat