Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 22 - PA 105 Carrer Oliva i Prat

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008001388

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-110

Aprovat inicialment pel Ple (11/03/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (14/10/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (10/12/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5315 de 10/02/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat