Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Modificació puntual del Pla de Millora Urbana UA86 Camp de la Coma

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2011012106

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-173

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local (14/10/11)

Aprovat definitivament pel Ple (16/01/12)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6057 de 01/02/12

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 22 de 01/02/12© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat