Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificacions puntuals Pla Especial de Reforma Interior al Barri Vell 1994

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-042

Aprovat inicialment pel Ple (12/07/94)

Aprovat provisionalment pel Ple (11/10/94)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (08/03/95)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 2104 de 22/09/95© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat