Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària de la UA 73 La Creueta

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006095

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-113

Aprovat inicialment pel Ple (12/09/06)

Aprovat definitivament pel Ple (09/01/07)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 14 de 19/01/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat