Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària del sector la Quintana de Baix

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006465

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-115

Aprovat inicialment pel Ple (10/10/06)

Aprovat definitivament pel Ple (12/12/06)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 242 de 21/12/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat