Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària del PA-95 Torres de Palau II

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007010466

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-121

Aprovat inicialment pel Ple (11/12/07)

Aprovat definitivament pel Ple (12/02/08)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 38 de 22/02/08



© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat