Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària sector la Pabordia

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006007996

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-117

Aprovat inicialment pel Ple (06/03/07)

Aprovat definitivament pel Ple (08/05/07)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 97 de 16/05/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat