Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 41 per a l'adaptació a les alçades reguladores en l'edificació al Decret 55/2009, sobre condicions d'habitabilitat en els habitatges

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2011005426

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-134

Aprovat inicialment pel Ple (10/05/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/09/11)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (17/11/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6073 de 23/02/12


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat