Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell. Illa 221. Adaptació a la MP PGOU núm. 12 a) PA-97 Pujada St Feliu I; b) PA-98 Pujada St. Feliu II; c) PA-99 Torre Bosch Monar

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2011004480

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-168

Aprovat inicialment pel Ple (12/04/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/09/11)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (17/11/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6073 de 23/02/12© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat