Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de millora urbana C/ Sant Jordi núm. 39 - Pont Major

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2011001093

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-166

Aprovat inicialment pel Ple (08/02/11)

Aprovat definitivament pel Ple (12/04/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5864 de 21/04/11

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 79 de 26/04/11© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat