Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Modificació del projecte de reparcel·lació del Sector de Pla de Baix de Domeny

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010010752

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-134

Aprovat inicialment pel Ple (08/02/11)

Aprovat definitivament pel Ple (16/01/12)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 20 de 30/01/12© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat