Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Text refós del Pla Parcial del Sector Pla de Baix de Domeny

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010005398

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-062

Aprovat inicialment pel Ple (08/02/11)

Aprovat definitivament pel Ple (16/01/12)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6063 de 09/02/12

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 20 de 30/01/12© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat