Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 39, adaptació ús comercial al Decret Llei 1/2009 d'ordenació dels equipaments comercials

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010007010

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-131

Aprovat inicialment pel Ple (11/01/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (10/05/11)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (27/07/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5964 de 15/09/11

La CTU incorpora d'ofici en l'apartat condicions de gestió de la fitxa PMU 36 Can Turón la següent determinació: "Cessió del 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti l'actuació respecte el planejament vigent modificat".

El polígon PA -110 Plaça de Salt 1 queda anul·lat per la Sentència núm. 415, de 10/06/15, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en el recurs 481/2011.© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat